NURSERY VENG JAC HMALAKNATE

1. Ni 5.3.2011 (Inrinni) tlai dâr 2:00-ah JAC-te Sikultlângah innghâk khâwmin Maubâwk chuan hnuaia (Tlawng Road) vawi tam tak zu zuar tawh lo tura hrilh tawh chhûngkaw pakhat chu engmah pawisakna nei lo va a la zawrh luih zêl avangin a chênah kal a, zilhhauh a ni. Tun hnu zêlah ti tawh lo tura hriattîr nghâl a ni bawk.

2. Ni 18.3.2011 (Zirtâwpni) zânah vêng chhûng hmun thenkhatah duty-a feh chhuah a ni a, zû leh ruihhlo zuarte zuar tawh lop tura hriattîr an ni.

3. Ni 21.3.2011 (Thawhtanni) zân khân JAC member-ten vêng chhûngah zû (a sen chi, ûm puitling) ûm 13 man. Tun thla chhûng a In luah chhuahsan tura hriattîr nghâl a ni.

4. JAC-ten vêng chhûng thianghlim nân theih tâwp hmalâk zêl a ni a, vêng chhûng nu leh pa te sual dona kawngah theihtâwp chhuaha hma la turin kan insâwm a, ruihhlo lama fihlim lote tân sim ngei turin kan inhriattîr nghâl a ni e.

Leave a Reply